לאחר מילוי הטופס, תתבקשו לענות על מספר שאלות אשר יבדקו את התאמתכם לשירות.