שירות איתותים הינו שירות של ייעוץ השקעות דיגיטלי הניתן לקבוצת משקיעים בצורה אחידה. הייעוץ ניתן בזמן אמת על ידי שליחת מסרונים (SMS) והודעות מייל בכדי לאפשר לכל משקיע להגיב באופן מיידי ולהחליט אם הוא מעוניין לבצע את העסקה. מטרת השירות היא לחשוף את המשקיע להמלצות בזמן אמת של גורם בעל ידע מקצועי המזהה הזדמנויות פוטנציאליות בשוק ההון.

שירות האיתותים של המאותתת מתייחס לניירות ערך מגוונים: מניות בארץ ובחו"ל, סחורות ומדדים. במסגרת השירות המאותתת שולחת לכל המנויים שלה איתותים המזהים הזדמנויות השקעה. כל איתות כולל את סימול נייר הערך הרלוונטי (סימבול), סוג ההוראה לביצוע, מחיר ביצוע, וכן שני מחירי מימוש: מחיר לקיחת רווח (Take Profit) ומחיר עצירת הפסד (Stop Loss). בהתאם, כל איתות מגדיר עסקה עם גבולות גזרה מוגדרים: רווח מקסימאלי והפסד מקסמיאלי. כמובן, שניתן לעדכן את מחירי המימוש בהמשך בהתאם להתפתחויות – בין אם בהתאם לאיתות מעדכן מהמאותתת ובין אם על דעת המשקיע עצמו.

ההחלטה על ביצוע העסקה בפועל, הינה של הלקוח בלבד, לפי צרכיו האישיים. שירות איתותים אינו מתחשב בשיקולים אישיים של הלקוח כגון תמהיל נכסים ורמת סיכון רצויה. על כן, שירות זה אינו מתאים לכל אדם. בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך, השירות יינתן רק משקיעים העוברים בהצלחה שאלון הבוחן את מידת היכרותם עם שוק ההון, עם סיכונים הכרוכים בו, ומידת הבנתם את מהות שירות האיתותים הסיכונים הכרוכים בשימוש בשירות שכזה אשר אינו אישי.

המלצות מהמאותתת נכונות למועד בו ניתנו, והן לא מעידות על המשך כדאיות החזקת הנייר במועד מאוחר יותר, ולאור התפתחויות נוספות שיכולות להתרחש. לעיתים, המאותתת מעדכנת את המלצותיה, אך השירות אינו כולל מעקב ועדכונים שוטפים בעקבות התפתחויות ושינויים בכדאיות ההשקעה או ההחזקה בנייר הערך.